• a następnie podgrzać urządzenia przez
okres czasu, naprawić.
    0